Sender-Tabelle mobile

Mehr Informationen zum Ensemble NivaaDAB

Quelle: DABLIST

Detaillierte Informationen zum Ensemble

Ensemblename Ensemblelabel Ensemble-ID Allotment Kanal Mittenfreq. [MHz]
NivaaDAB
NivaaDAB
9101

9D
208.064

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Programmen


Name/Label (PID) Bitr./Cod./PL PTY Dienste Anmerkung Web
ENERGY (NRJ) / NRJ DK (9739)96 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo / EEP 3-APopmusik    
Forsoegskanal / Forsoeg (9101)32 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo / EEP 4-Aundefinedfor engineering tests  
Retro-Radio / Retro (9102)144 kbps / DAB+/LC-AAC Stereo / EEP 2-AOldiemusikDL+      
Rockkanalen / Rockkanl (9103)128 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo / EEP 2-ARockmusik       
Mix FM / Mix FM (9876)88 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo / EEP 3-APopmusik    
Radio Halsnaes / Halsnaes (9737)88 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo / EEP 3-APopmusik  
Jazzkanalen / Jazzknln (972B)88 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo / EEP 3-AJazzDL+      
PartyZone / PartyZon (9106)88 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo / EEP 3-APopmusik      
Radio Odsherred / Odsherrd (9A65)88 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo / EEP 3-AUnterhaltung   
R.Helsingoer/NKR / Helsingr (9735)88 kbps / DAB+/HE-AAC v1 Stereo / EEP 3-AAktuelle Info    
Retro Millennium / RetroMil (910B)144 kbps / DAB+/LC-AAC Stereo / EEP 2-APopmusik  

Senderkarte vom Ensemble NivaaDAB

Zur FMSCAN DAB-Senderkarte